Fysisk sundhed

Vi har hos TOmove valgt at sætte ekstra fokus på motorisk screening og træning, da
mange undersøgelser peger på, at der er en stærk sammenhæng mellem god
motorik og kropsforståelse og barnets faglige og sociale udvikling.

Læs mere nu

 

Fysisk bevægelse

TOmoves syn på fysisk bevægelse dækker over alle former for bevægelse herunder fokus på bevægeapparatet samt bevægelse der øger energiforbruget.

TOmove har stor erfaring med implementering af bevægelsesprojekter på skoleområdet.

Vores syn på fysisk bevægelse indeholder således et bredt spektrum af aktiviteter lige fra idræt, sport og motion (dvs. struktureret fysisk aktivitet) til hverdagsaktiviteter som havearbejde, cykling som transport, at tage trappen eller gå en tur med hunden, anderledes hverdagsvaner på arbejdspladsen (dvs. ustruktureret fysisk bevægelse).

Det er vigtigt at fremhæve, at jo mere fysisk aktiv man er, jo mindre bliver ens risiko for at udvikle en livstruende sygdom eller dø for tidligt. Samtidig ses den største reduktion i risiko, når man går fra at være fysisk inaktiv til at være bare en smule fysisk aktiv. Lidt er altså bedre end ingenting, og selv små ændringer i den fysiske bevægelse i hverdagen kan gøre store positive forskelle – eksempelvis der, hvor vi bruger store dele af vores vågne liv – arbejdspladsen.

Særligt for børn kan fysisk bevægelse bidrage til deres motoriske udvikling. Desuden kan bevægelsen udover den sundhedsmæssige betydning også bidrage til kropslige erfaringer, almen dannelse og sociale fællesskaber. Når man regelmæssigt har fokus på fysisk bevægelse, forbedrer man også sit mentale helbred. Det kan f.eks. være bedre humør, forbedret søvn, mere energi, evne til at håndtere stressede situationer, større livsglæde og bedre selvtillid. Fysisk bevægelse giver dig også muligheden for at have gode sociale relationer – bedre social trivsel, f.eks. på arbejdspladsen og nedsænker sygefraværet – et meget vigtigt argument på en arbejdsplads! Endelig er der efterhånden så meget evidens der peger på, at børn forbedrer deres indlæringsevne, hvis de er regelmæssigt fysisk aktive.

Kontakt TOmove

TOmove IVS

Stormarksvej 6

4040 Jyllinge

Tlf.: +45 6126 3362

kontakt@TOmove.dk